Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Chứng nhận
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
D-U-N-S CERTIFIED D-U-N-S CERTIFIED D-U-N-S CERTIFIED D-U-N-S CERTIFIED 2020-02-19 ~ 2021-02-18
Chứng nhận sản xuất
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
ASTM ASTM SGS CREAMY CLAY 2015-06-17 ~ Đã xác minh
ASTM ASTM SGS Fake Deco Sauce 2015-06-17 ~ Đã xác minh
EN71 EN71 SGS Air Dry Modeling Clay 2017-04-27 ~
EN71 EN71 SGS Modeling Clay 2017-06-06 ~
SGS SGS SGS Lightweight Air Dry Clay 2017-06-04 ~
SGS SGS SGS Air Dry Clay (Paper Clay) 2017-05-23 ~
D-U-N-S D-U-N-S D-U-N-S D-U-N-S Certified 2020-02-20 ~ 2021-02-19

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are Less than 5 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này